/12

chuyen de tich phan ltdh

Upload: MinhgiangLuong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 205|Tải về: 0

Chuyên đề 13: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG TÓM TẮT GIÁO KHOA I. Bảng tính nguyên hàm cơ bản: Bảng 1 Bảng 2 Hàm số f(x) Họ nguyên hàm F(x)+C Hàm số f(x) Họ nguyên hàm F(x)+C  a ( hằng số) ax

[Ẩn quảng cáo]