/9

Chuyên đề: Tích phân và ứng dụng

Upload: AkiraHiro.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 284|Tải về: 2

CHUYÊN ĐỀ: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG I. BẢNG TÍNH NGUYÊN HÀM CƠ BẢN Bảng 1 Bảng 2 Hàm số f(x) Họ nguyên hàm F(x)+C Hàm số f(x) Họ nguyên hàm F(x)+C a ( hằng số) ax + C          

[Ẩn quảng cáo]