/27

Chuyên đề toán 8

Upload: NhimXuTrang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 309|Tải về: 2

Chủ đề 1: Tính chia hết trong tập hợp số nguyên Kiến thức cơ bản Nắm được tính chất chia hết trong tập hợp số nguyên Vận dụng tốt tích chất để làm các bài tập Phương pháp chung I. Chứng minh tính chia hết trong tập hợp số nguyên Gọi A(n) là một biểu thức phụ thuộc vào n (n ( N hoặc n ( Z) Để chứng m

[Ẩn quảng cáo]