Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

chuyên đề toán lớp 4

Lượt xem:697|Tải về:4|Số trang:8 | Ngày upload:10/11/2012

KẾ HOẠCH HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 4NĂM HỌC 2008 -2009 *********A,ĐỀ TÀI “Một số vấn đề cần quan tâm khi dạy toán để hạn chế học sinh yếu ngồi bên tiết dạy,đồng thời phát huy tốt năng lực học sinh khá – giỏi ở lớp 4 “.B.CHUẨN BỊ 1.chất lượng môn Toán lớp 4 để rút ra được nguyên nhân HS còn yếu,từ đó xây dựng các giải pháp để giúp giáo viên khắc phục kịp thời. 2. tổ bộ môn toán trao đổi và phân công thực hiện: - Đi khảo sát chất lượng khối 4 ( Cả tổ ). - Xây dựng nội dung và các giải pháp để nâng cao chất lượng học toán ở học sinh lớp 4. ( Dũng – Triều ). - Xây dựng minh hoạ ( Hùng _ To ). + Thời gian : trong tháng 01. + Địa điểm : Tại trường B MĩTham với Ban Lãnh đạo HĐBM...