/8

chuyên đề toán lớp 4

Upload: PanhmyPjm.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1079|Tải về: 6

KẾ HOẠCH HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 4NĂM HỌC 2008 -2009 *********A,ĐỀ TÀI “Một số vấn đề cần quan tâm khi dạy toán để hạn chế học sinh yếu ngồi bên tiết dạy,đồng thời phát huy tốt năng lực học sinh khá – giỏi ở lớp 4 “.B.CHUẨN BỊ 1.chất lượng môn Toán lớp 4 để ru

[Ẩn quảng cáo]