/4

chuyen de ung dung cua dao ham

Upload: AmphetaminesPea.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 137|Tải về: 0

CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM I/ HÃY TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT CỦA CÁC HÀM SỐ SAU ĐÂY (bài tập từ 1-3) Bài 1: a) b) c) với x[-2; 3] d) e) Bài 2: a) , với x[] b); với x[0;] c) ; với x[0; ] d) e) y = sin f) g) h) i) h) k) Bài 3: a) ; với x[-2; 2] b) c) d) ; với x[0; 2] e) ; với[-1; 2] f) g) ; với x[-1; 2] II/ SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Bài 1: Cho hàm số Tìm m để hàm số đồng biến trên tập xác định của nó Tìm m để hàm số có 2 cực trị Bài 2: Cho họ hàm số (C) Tìm m để hàm số đồng biến trên R Tìm m để hàm số có hai cực trị x thỏa mãn Bài 3: Cho hàm số . Tìm m để hàm số đồng biến trên R Bài 4: Cho hàm số Tìm m để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định Tìm m để hàm số có cực tiểu có hoành độ nhỏ hơn 1 Bài 5: Cho hàm số Tìm m để hàm số tăng trên miền xác định; b) Tìm m để hàm số giảm trên miền xác định Bài 6: Tìm m để hàm số sau đây giảm trên R a) b) Bài 7: Tìm m để hàm số đồng biến trên R: y = 2x + m cosx Bài 8: Tìm điều kiện a, b,c để hàm số sau đay đồng biến trên R: Bài 9: Tìm m để hàm số đồng biến trên R: II> HÀM 1/ Tìm cực trị của hàm số sau: y = y = y = y = y = 2/ Tìm m để hàm số đạt cực đại tại x = 2 y = m 3/ Tìm m để hàm số y = đạt CĐ có giá trị bằng -3 4/ Cho hàm số a) Tìm m để hàm số có cực đại và cực tiểu b) Tìm m để hàm số có 2 cực trị nằm khác phía so với trục tung, c) Tìm m để hàm số 2 cực trị nằm bên phải đường thẳng x = 1; 5/ Tìm cực trị của các hàm số sau a) b) c) d) e) f) g) 6/ Tìm m để hàm số sau đạt cực đại và cực tiểu a) b) 7/ Cho hàm số tìm m để hàm số đạt cực đại tại x = 2 8/ Cho hàm số CM: Hàm só luôn có hai cực trị 9/ Tìm cực trị của các hàm số sau a) b) c) d) 10/ Cho hàm số Tìm a dể hàm số đạt cực trị tạ x = 11/ Cho hàm số a) Tìm m để hàm số có 2 cực trị b) Tìm m để 2 cực trị hàm số nằm bên phải trục tung, 12/ Định m để y= đạt cực đại tại x=1. ĐS:m=2 13/ Cho hàm số: . Tìm m để hàm số có hai cực trị x1 và x2 thỏa mãn điều kiện 14/ Tìm m để khoảng cách hai điểm cực trị của hàm số bằng 10. 15/ Tìm m để hai điểm cực đại và cực tiểu của hàm số nằm về hai phía so với đường thẳng y = 2x 16/ Cho hàm số CMR: a hàm số đã cho luôn có hai điểm cực trị. Gsử hàm số đạt hai cực trị tại x1 và x2 .