Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Chuyên đề văn nghị luận 7

Lượt xem:1049|Tải về:8|Số trang:6 | Ngày upload:10/11/2012

GIÚP HỌC SINH XÂY DỰNG LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬNA.Lí do chọn đề tài:Kiểu bài tập làm văn nghị luận trong chương trình Ngữ văn 7 tập 2 là kiểu bài khó đối với học sinh lớp 7 . Vì các em còn nhỏ, vốn sống trực tiếp và vốn sống gián tiếp rất hạn chế . Mặt khác , khả năng nhận thức trình bày một vấn đề có tính logic , chặt chẽ như trong văn nghị luận với học sinh lớp 7 lại càng khó khăn hơn.Trong quá trình dạy phần tập làm văn nghị luận ở lớp 7 học kì 2 , chúng tôi nhận thấy về mặt lí thuyết sách giáo khoa chỉ cung cấp những kiến thức chung nhất về đặc điểm , cáh làm bài văn nghị luận . Hầu hết những nội dung này được tìm hiểu rút ra từ những văn bản nghị luận mẫu mực có tính chất chính...