Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Chuyện người con gái Nam Xương

Lượt xem:1070|Tải về:1|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

Chuyện người con gái Nam Xương Câu hỏi :Câu 1 :Hãy tóm tắt ngắn gọn Chuyện người con gái Nam Xương .Câu 2 :Viết một bài văn ngắn phân tích vai trò của cái bóng ?Câu 3 :Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ xuất hiện nhiều yếu tố kì ảo . a, Chỉ ra các yếu tố kì ảo ? b,Nhận xét về cách thức đưa yếu tố kì ảo vào tác phẩm ? c,Cho biết tác giả muốn thể hiện điều gì khi đưa những yếu tố kì ảo vào một câu chuyện quen thuộc ?Câu 4 :Chi tiết cuối cùng kết thúc Chuyện người con gái Nam Xương là một chi tiết kì ảo . a, Hãy kể lại ngắn gọn chi tiết ấy bằng một đoạn văn từ 3-5 câu . b, Nhận xét về chi tiết cuối cùng này , có ý kiến cho rằng : Tính bi kịch của truyện vẫn tiềm...