/2

Chuyện người con gái Nam Xương

Upload: DangKhoiVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1725|Tải về: 2

Chuyện người con gái Nam Xương Câu hỏi :Câu 1 :Hãy tóm tắt ngắn gọn Chuyện người con gái Nam Xương .Câu 2 :Viết một bài văn ngắn phân tích vai trò của cái bóng ?Câu 3 :Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ xuất hiện nhiều yếu tố kì ảo . a, Chỉ ra các yếu tố kì ảo ? b,Nhận xét về cách thức đưa

[Ẩn quảng cáo]