Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cơ quan Văn hóa

Lượt xem:255|Tải về:1|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

Phòng GD&ĐT huyện hạ hoàTrường …………………..Số: / BCCộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc Hạ Hoà, ngày tháng 10 năm 2011Bảng tự chấm điểm đơn vị văn hoá năm 2011 SttNội dung tiêu chẩnThang điểmĐiểm đơn vị tự chấmITiêu chuẩn 1: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng251Tổ chức sinh hoạt chính trị thường xuyên, đảm bảo 95% trở lên cán bộ CBGV-CNV tham gia đầy đủ các đợt học tập chỉ thị, NQ, Luật mới được ban hành và sinh hoạt chính trị chuyên đề do cơ quan tổ chức.042Tuyên truyền phổ biến kịp thời và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.043Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, đoàn kết nội bộ, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực khác.084Có cơ chế và biện pháp khuyến khích cán bộ CNVC trong đơn vị...