/201

Cơ Sở Lý Thuyết Tập Hợp và Logic Toán

Upload: LyKimCuong.dokovn|Ngày: 17/01/2012|Lượt xem: 4684|Tải về: 171

Để góp phần đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học, Dự án phát triển giáo viên tiểu học đã tổ chức biên soạn các môđun đào tạo và bồi dửỡng giáo viên theo chửơng trình Cao đẳng Sử phạm và chửơng trình liên thông từ Trung học Sử phạm lên Cao đẳng Sử phạm Việc biên soạn các môđun nh

[Ẩn quảng cáo]