Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/201

Cơ Sở Lý Thuyết Tập Hợp và Logic Toán

Lượt xem:3875|Tải về:141|Số trang:201 | Ngày upload:17/01/2012

Để góp phần đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học, Dự án phát triển giáo viên tiểu học đã tổ chức biên soạn các môđun đào tạo và bồi dửỡng giáo viên theo chửơng trình Cao đẳng Sử phạm và chửơng trình liên thông từ Trung học Sử phạm lên Cao đẳng Sử phạm Việc biên soạn các môđun nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những đổi mới về nội dung, phửơng pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục tiểu học theo chửơng trình, SGK tiểu học mớiĐiểm mới của tài