/116

Cờ Tướng Khai Cuộc Cẩm Nan

Upload: ThanhxuanBui.dokovn|Ngày: 17/01/2012|Lượt xem: 774|Tải về: 27

Chuyên mục:

Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Lời nói đầu Lời nói đầu Khai cuộc là một vấn đề chiến lược rất rộng lớn Muốn nghiên cứu sâu phải có một tập thể các chuyên gia nhiều kinh nghiệm mới thực hiện được Liên đoàn cờ trong những năm gần đây, bước đầu nghiên cứu một số thế trận nổi tiếng, thịnh hành, giúp phầ

[Ẩn quảng cáo]