Code+mạch in chạy led trái tim dùng AT89S52

Upload: QuangDuc.dokovn|Ngày: 13/12/2012|Lượt xem: 2401|Tải về: 154

Code+mạch in chạy led trái tim dùng AT89S52

link tham khao tại:http://www.youtube.com/watch?v=INMx_ns-_j0&feature=feedup

[Ẩn quảng cáo]