/3

CÔNG NGHỆ 11 - Tiết 3

Upload: LeSon.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1491|Tải về: 4

GIÁO ÁN SỐ 3 Số giờ đã giảng: 2 Thực hiện ngày 7 tháng 9 năm 2009Bài 3: THỰC HÀNH - VẼ CÁC HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ ĐƠN GIẢNA/ Mục đích yêu cầu. Sau bài học này học sinh sẽ:Vẽ được ba hình chiếu (Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh) của vật thể đơn giản.Ghi được các kích thước trên các hình chiếu của vật thể đơn giản.Trình bày được bản vẽ theo các tiêu chuẩn của bản vẽ kỹ thuật.B./Các bước lên lớp. I/. Ổn định lớp. Thời gian : 1 phút Kiểm tra sĩ số của lớp.II/.Kiểm tra bài cũ. Thời gian: 3 phút Gọi học sinh lên bảng vẽlại vị trí ba hình chiếu theo phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba. Nhận xét câu trả lời của học sinh.III/.Chuẩn bị.+ Dụng cụ vẽ: Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật (thước, êke, com pa, khuôn vẽ elip,...