/3

CÔNG NGHỆ 11 - Tiết 3

Upload: LeSon.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2267|Tải về: 5

GIÁO ÁN SỐ 3 Số giờ đã giảng: 2 Thực hiện ngày 7 tháng 9 năm 2009Bài 3: THỰC HÀNH - VẼ CÁC HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ ĐƠN GIẢNA/ Mục đích yêu cầu. Sau bài học này học sinh sẽ:Vẽ được ba hình chiếu (Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh) của vật thể đơn giản.Ghi được các kích thước trên các h

[Ẩn quảng cáo]