/5

CÔNG NGHỆ 11 - Tiết 6

Upload: LeSon.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1284|Tải về: 2

GIÁO ÁN SỐ 6 Số giờ đã giảng: 5 Thực hiện ngày 28 tháng 9 năm 2009Bài 5: THỰC HÀNH - BIỂU DIỄN VẬT THỂA/ Mục đích yêu cầu. Sau bài học này học sinh sẽ:Đọc được bản vẽ hình chiếu vông góc của vật thể đơn giản.Vẽ được hình chiếu thứ ba, hình cắt và hình chiếu trục đo của vật thể đơn giản từ bản vẽ hai

[Ẩn quảng cáo]