/24

CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HSG

Upload: LanNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 348|Tải về: 2

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc.--------------------đề tài sáng kiến kinh nghiệm"Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng HSG môn Ngữ văn ở trường THCS "GV hướng dẫn: Nguyễn Ngọc hằng Minh học viên: nguyễn thị phương Gv trường thcs cao viên - thanh oai- hà nội Sơ yếu

[Ẩn quảng cáo]