/3

CÔNG THỨC CHUNG HCHC

Upload: LinhVan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 322|Tải về: 0

Câu1. Công thức tổng quát của rượu không no mạch hở có một liên kết pi đơn chức là: A. CnH2nOH (n > 1) B. CnH2n-1OH ( n  3) C. CnH2n + 1OH ( n>2) D.Kết quả khác Câu2. Công thức chung của axit no hai lần axit mạch hở là: A. CnH2nO4 B. CnH2n-2O4 C. CnH2n+1O4 D. CnH2n+2O4 Câu3. Công t

[Ẩn quảng cáo]