/12

cong thuc nghiem cua PT bac hai - Tiet 1

Upload: LuandkNguyenDac.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 177|Tải về: 0

Đại số 9 Kiểm tra bài cũ Giải phương trình sau bằng cách biến đổi nó thành phương trình với vế trái là một bình phương còn vế phải là một hằng số Tiết 54 : Công thức nghiệm của phương trình bậc hai Công thức nghiệm Cho phương trình: Hãy biến đổi phương trình (1) thành phương trình có vế trái là một bình phương, vế phải là một hằng số. Tiết 54 : Công thức nghiệm của phương trình bậc hai 1. Công thức nghiệm Biến đổi phương trình Thì phương trình (*) trở thành ?1. Hãy điền các biểu thức thích hợp vào các chỗ ( ... ) dưới đây Do đó phương trình (1) có hai nghiệm x1 = .... ; x2 = .... Do đó phương trình (1) có nghiệm kép x = .... 0 a. Nếu thì từ phương trình (2) suy ra b. Nếu thì từ phương trình (2) suy ra Tiết 54 : Công thức nghiệm của phương trình bậc hai 1. Công thức nghiệm Đối với phương trình Do đó phương trình (1) có hai nghiệm x1 = .... ; x2 = .... Do đó phương trình (1) có nghiệm kép x = .... Do đó phương trình (1) ...... 0 vô nghiệm vô nghiệm . . . Và Nếu thì phương trình có hai nghiệm phân biệt Nếu thì phương trình có nghiệm kép: 2. áp dụng : Tiết 54 : Công thức nghiệm của phương trình bậc hai - Nếu thì phương trình có nghiệm kép: VD: Giải phương trình Phương trình có các hệ số là: a = 3; b = 5; c = -1 áp dụng công thức nghiệm, Phương trình có hai nghiệm phân biệt Giải 2. áp dụng Tiết 54 : Công thức nghiệm của phương trình bậc hai - Nếu thì phương trình có nghiệm kép: áp dụng công thức nghiệm để giải các phương trình sau: 2x2 - x + 2 = 0 4x2 _ 4x + 1= 0 Phương trình Tiết 54 : Công thức nghiệm của phương trình bậc hai 1. Công thức nghiệm a. Phương trình có hai nghiệm phân biệt ? Khi nào phương trình (1): Có hai nghiệm phân biệt Có nghiệm kép Vô nghiệm Bµi tËp 15 (SGK). Kh«ng gi¶i ph­¬ng tr×nh, h·y x¸c ®Þnh c¸c hÖ sè a, b, c, tÝnh biÖt thøc vµ x¸c ®Þnh sè nghiÖm cña mçi ph­¬ng tr×nh sau: 7x2 – 2x + 3 =0 b) c) d) 1,7x2 - 1,2x – 2,1 = 0 Tìm ô chữ bí ẩn Điền vào chỗ ( ... ) dứơi đây để có khẳng định đúng. Sau đó viết các chữ cái ứng với kết quả tìm đựơc vào các ô trống ở hàng dưới cùng của bài. Em sẽ tìm được ô chữ bí ẩn T. Phương trình y2 + 2y - 3 = 0 có tập nghiệm là ..... Khi m = ..... Thì phương trình x2 + 3x + m = 0 (ẩn x) có nghiệm kép V I E T -8 0 _ / -8 0 Phương trình Tiết 54 : Công thức nghiệm của phương trình bậc hai 1. Công thức nghiệm Hướng dẫn về nhà Học thuộc công thức nghiệm (SGK - 44) Làm bài16 (SGK - 45), đọc phần có thể em chưa biết. Bài 20, 21, 22, 23 (SBT - 40, 41) Ôn bài Đồ thị hàm số y = ax2 và y = ax + b Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ,hạnh phúc Chúc các em chăm ngoan học giỏi Giáo viên:nguyễn Thị Nga