/3

công thức tính chu vi, diện tích, thể tích các hình

Upload: AnhPhuongLeTran.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1607|Tải về: 5

CÔNG THỨC TÍNH CHU VI, DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH CÁC HÌNH 1. Hình chữ nhật (Rectangle) Chu vi hình chữ nhật: P=(a+b)*2 -----(dài + rộng)*2 Perimeter: P = 2l + 2w or P = 2(l+w) Diện tích hình chữ nhật: S=a*b------(dài* rộng) Area: A=lw or A=bh (A=area, l=length, w=width, b=base, h=hight) 2. Hình vuông (Squ

[Ẩn quảng cáo]