/1

Công xã Pari - nha nuoc kieu moi

Upload: TonAn.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 349|Tải về: 2

Câu 1 : Chứng minh Công xã Pari là một nhà nước kiểu mới? Nhà nước kiểu mới là là nhà nước có bộ máy tổ chức chính trị do cách mạng vô sản thành lập nhằm bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng, bảo vệ quyền lợi của nhân dân lao động. Khác với nhà nước trước đó, nó không phải là công cụ áp bức,

[Ẩn quảng cáo]