/2

cuoc thi tim hieu bien - dao Viet Nam

Upload: BaoTuan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 814|Tải về: 5

Họ và tên: Ngày sinh: Đơn vị: Trường THPT Trường XuânBÀI DỰ THITÌM HIỂU BIỂN ĐẢO VIỆT NAM NĂM 2011A. Phần trắc nghiệm:Câu 1: Việt Nam có bờ biển dài bao nhiêu km? Diện tích biển của nước ta bao nhiêu km2?Trên 4162 km, diện tích biển Việt Nam khoảng 1,3 triệu km2 (gấp 5 lần diện tích đất liền).Trên 3260 km, diện tích biển Việt Nam trên 1 triệu km2 (gấp 4 lần diện tích đất liền).Trên 2360 km, diện tích biển Việt Nam khoảng 750000 km2 (gấp 3 lần diện tích đất liền).Trên 3260 km, diện tích biển Việt Nam khoảng 500000 km2 (gấp đôi diện tích đất liền).Câu 2: Vùng biển nước ta có ý nghĩa gì với sự phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng?Có nhiều tiềm năng để phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển.Có nhiều lợi thế trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới.Có...