/3

CV10227 HD xếp loại giờ dạy

Upload: BaoTuan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 244|Tải về: 0

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------------------ SỐ: 10227/THPT Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2001. V/V ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠYHƯỚNG DẨN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠIGIỜ DẠY BẬC TRUNG HỌCThực hiện nghị quyết 40/2000/QH10, Bộ GD và ĐT đã ban hành văn bản số 3668/VP ngày 11/5/2001 về kế hoạch triển khai NQ 40/2000/QH10 của QuốcHội về đổi mới giáo dục phổ thông. Việc xây dựng chương trình , biên soạn SGK & tổ chức thí điểm dạy & học ở trung học cơ sở đã và đang được tiến hành. Cùng với việc đổi mới nội dung & phương pháp dạy học, việc đánh giá chất lượng giờ dạy phải phù hợp với chủ trương này . Trên cơ sở tập hợp các kinh nghiệm và góp ý của các địa phương v/v đánh giá giờ dạy của GV trong những năm qua, đồng...