/3

CV10227 HD xếp loại giờ dạy

Upload: BaoTuan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 475|Tải về: 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------------------ SỐ: 10227/THPT Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2001. V/V ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠYHƯỚNG DẨN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠIGIỜ DẠY BẬC TRUNG HỌCThực hiện nghị quyết 40/2000/QH10, Bộ GD và ĐT đã ban hành văn bản số

[Ẩn quảng cáo]