/22

da dạng động thực vật rừng tay nguyên

Upload: NguyenThiThuHang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 486|Tải về: 2

Chuyên đề 1:SỰ ĐA DẠNG CỦA ĐỘNG VẬT RỪNG TÂY NGUYÊNNỘI DUNG:Đặc điểm của địa hình và khí hậu Tây NguyênĐặc điểm của rừng Tây Nguyên.Sự đa dạng của động vật rừng Tây Nguyên.Chính sách bảo vệ động vật và bảo vệ rừng của khu vực Tây Nguyên.1. Đặc điểm của địa hình và khí hậu Tây Nguyên.1.1 Đặc điểm của

[Ẩn quảng cáo]