/3

ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP ... VI SINH VẬT.doc

Upload: RjuDAng.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 377|Tải về: 0

ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP Ở VI SINH VẬT Cũng như các sinh vật bậc cao, vi sinh vật có khả năng tổng hợp tất cả các thành phần chủ yếu của tế bào như: axi nuclêic, prôtêin, pôlisaccarit, lipit… Hơn nữa, do có tốc độ sinh trưởng cao, vi sinh vật trở thành một nguồn tài nguyên cho con người

[Ẩn quảng cáo]