/4

Đặc điểm loại hình tiếng việt

Upload: MeoBeo.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 387|Tải về: 3

Tiếng Việt. ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH CỦA TIẾNG VIỆT Tiết 88, 89. Tuần 25. Ngày soạn: 22. 02. 2011  I. Mục đích yêu cầu. 1. Kiến thức. Giúp HS nắm được khái niệm loại hình n

[Ẩn quảng cáo]