/53

Đại Cương Về Giáo Dục Trẻ Khiếm Thị

Upload: MinhTran.dokovn0|Ngày: 17/01/2012|Lượt xem: 3038|Tải về: 69

Học phần sẽ trang bị những kiến thức cơ bản về các đặc điểm tâm lí của trẻ khiếm thị, bước đầu cung cấp phương pháp phát triển một số kỹ năng đặc thù  và hỗ trợ cho trẻ khiếm thị giúp sinh viên bước đầu tiếp cận và thực hiện một số hoạt động giáo dục cho trẻ khiếm thị - Mục tiêu cụ thể: Sau khi học

[Ẩn quảng cáo]