/14

Dai hoi chi doi

Upload: HaTong.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 345|Tải về: 1

3. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI 3.1.  Đại hội chi đội * Công tác chuẩn bị: Sau khi vào năm học được một thời gian ngắn để ổn định tổ chức, theo kế hoạch và được sự đồng ý của Tổng phụ trách Đội, dưới sự hướng dẫn của phụ trách chi đội cho tiến hành đại hội chi đội. -  Thành lập ban tổ chức gồm: BCH chi đội (cũ), một số đội viên nòng cốt có năng lực, có điều kiện tham gia công tác Đội dưới sự chỉ đạo của Phụ trách chi đội. Ban tổ chức phân công các nhóm chuẩn bị các mảng công việc cho đại hội: + Nhóm nội dung: Chuẩn bị báo cáo tổng kết, chương trình hoạt động của chi đội trong năm học, chương trình chi tiết của đại hội, người điều hành đại hội và nhóm không khí điều hành chưng trình văn nghệ đại hội. + Nhóm nhân...