/126

Đại Nam nhất thống chí Lục tỉnh Nam Việt tập hạ

Upload: NguyenHiep.dokovn|Ngày: 17/01/2012|Lượt xem: 687|Tải về: 42

Đại Nam nhất thống chí là bộ sách địa lý viết bằng chữ Hán do Quốc sử quán triều Nguyễn thời vua Tự Đức biên soạn, gồm 28 tập với 31 quyển Bộ sách do Hoàng Hữu Xứng, Nguyễn Hữu Độ, Phan Đình Bình, Nguyễn Thuật, Hoàng Hữu Thường soạn thời Tự Đức Từ năm 1861, đã thảo xong "Đại Nam nhất thống dư đồ", trên cơ sở đó hình thành bộ sách sau này Bộ sách được biên soạn từ 1865 - 1875 và bản thảo được hoàn thành năm 1882 Nội dung sách là địa chí từng tỉnh trong cả nước Việt Nam và một số lãnh thổ