Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Dai so 6-chuong I (10-11)

Lượt xem:115|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:18/07/2013

Trường THCS Hải Trường BÀI KIỂM TRA Tiết 39 : 6… Thời gian: 45’ Môn: Số Học và tên:………………………... Ngày kiểm tra: ………….. Ngày trả bài:……...........  Điểm Lời nhận xét của giáo viên Bằng số Bằng chữ    ĐỀ BÀI: (đề 1) Câu 1: (3đ) Đánh dấu X vào ô thích hợp: Câu hỏi Đúng Sai a) 128:124 = 122  b) 143.23 = 283  c) 210  Câu 2: ( 2đ) a) Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 9? b) Điền chữ số vào dấu * để 3*5 chia hết cho 9 Câu 3: (2đ) Tìm số tự nhiên x biết: 2x – 138 = 23.32 42x = 39.42 – 37.42 Câu 4: (3đ) Một trường tổ chức cho khoảng từ 700 đến 800 học sinh tham quan bằng ô tô. Tính số học sinh đi tham quan, biết rằng nếu xếp 40 người hay 45 người vào một xe thì không còn dư một ai? BÀI LÀM ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Trường THCS Hải Trường BÀI KIỂM TRA Tiết 39 : 6… Thời gian: 45’ Môn: Số Học và tên:………………………... Ngày kiểm tra: ………….. Ngày trả bài:……...........  Điểm Lời nhận xét của giáo viên Bằng số Bằng chữ    ĐỀ BÀI: (đề 2) Câu 1: (3đ) Đánh dấu X vào ô thích hợp: Câu hỏi Đúng Sai a) Nếu tổng hai số chia hết cho 4 và một trong hai số đó chia hết cho 4 thì số còn lại chia hết cho 4  b) Nếu mỗi số hnạg của tông không chia hết cho 3 thì tổng không chia hết cho 3  c) Nếu một thừa số của tích chia hết cho 6 thì tích chia hết cho 6  Câu 2: ( 2đ) a) Số nguyên tố là gì? b) Hiệu 7.9.11 – 2.3.7 có là một số nguyên tố hay không? Vì sao? Câu 3: (2đ) Tìm số tự nhiên x biết: x = 28: 24 + 32.33 6x – 39 = 5628 : 28 Câu 4: (3đ) Một số sách xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển, 15 quyển vừa đủ. Tính số sách đó biết rằng số sách đó trong khoảng từ 100 đến 150 quyển? BÀI LÀM ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________