/6

dai so t55, 56

Upload: QuynhDao.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 275|Tải về: 0

Ngày soạn : Ngày dạy : Tiết 55-56-57 Đ2: giá trị lượng giác của một cung Mục tiêu Về kiến thức : Hiểu khái niệm giá trị lượng giác của 1 cung (góc) ; bảng giá trị lượng giác của 1 số góc thường gặp. Hiểu được hệ thức cơ bản

[Ẩn quảng cáo]