/3

ĐẠI7-TIÊT1 CHUẨN)

Upload: MaiLe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 298|Tải về: 0

Ngày soạn: 04/10/2010. Tiết 15 LÀM TRÒN SỐ A. Mục tiêu: Qua bài học, học sinh cần đạt được yêu cầu tối thiểu sau: 1. Kiến thức: -Học sinh biết ý nghĩa của việc làm tròn số. 2. Kỹ năng: - Học sinh vận dụng thành thạo các quy tắc làm tròn số 3. Thái độ: - Học sinh biết được ý nghĩa

[Ẩn quảng cáo]