Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

Đám tang lão Gorio (Nâng cao 11)

TUẦN 30 Tiết: 117 (ĐỌC VĂN)Ngày soạn: 25.03.2008Ngày dạy: BÀI: (Trích: “Lão Gôriô” – H. Đờ Ban-dắc)I. MỤC TIÊU: Học sinh cần đạt về:1. Kiến thức:- Giới thiệu chung về cuộc đời, sự nghiệp, Tác giả, tác phẩm của Hônôrê Đờ Banzắc, nội dung, chủ đề tiểu thuyết “Lão Gôriô” . Tiền đề về Văn học Hiện thực phê phán, mối quan hệ giữa Banzắc và Văn học Hiện thực phê phán. - Nắm được nội dung tư tưởng của đoạn trích Đám tang lão Gô ri ô2. Kỹ năng:- Khái quát hoá, tổng hợp kiến thức văn hoá sử tác gia và tác phẩm.- Tóm tắt tác phẩm tiểu thuyết hiện đại, phân chia bố cục đoạn trích tác phẩm tiểu thuyết văn xuôi hiện đại.- Đọc diễn cảm đoạn trích tiểu thuyết hiện đại.3. Thái độ:- Bồi dưỡng tình cảm yêu quí, kính phục các thiên tài văn học thế giới. Có thái độ và cách xử thế...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:984|Tải về:3|Số trang:7

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: