/7

Đám tang lão Gorio (Nâng cao 11)

Upload: DatEric.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1213|Tải về: 3

TUẦN 30 Tiết: 117 (ĐỌC VĂN)Ngày soạn: 25.03.2008Ngày dạy: BÀI: (Trích: “Lão Gôriô” – H. Đờ Ban-dắc)I. MỤC TIÊU: Học sinh cần đạt về:1. Kiến thức:- Giới thiệu chung về cuộc đời, sự nghiệp, Tác giả, tác phẩm của Hônôrê Đờ Banzắc, nội dung, chủ đề tiểu thuyết “Lão Gôriô” . Tiền đề về Văn học Hiện thực phê phán, mối quan hệ giữa Banzắc và Văn học Hiện thực phê phán. - Nắm được nội dung tư tưởng của đoạn trích Đám tang lão Gô ri ô2. Kỹ năng:- Khái quát hoá, tổng hợp kiến thức văn hoá sử tác gia và tác phẩm.- Tóm tắt tác phẩm tiểu thuyết hiện đại, phân chia bố cục đoạn trích tác phẩm tiểu thuyết văn xuôi hiện đại.- Đọc diễn cảm đoạn trích tiểu thuyết hiện đại.3. Thái độ:- Bồi dưỡng tình cảm yêu quí, kính phục các thiên tài văn học thế giới. Có thái độ và cách xử thế...