/7

Đám tang lão Gorio (Nâng cao 11)

Upload: DatEric.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1599|Tải về: 4

TUẦN 30 Tiết: 117 (ĐỌC VĂN)Ngày soạn: 25.03.2008Ngày dạy: BÀI: (Trích: “Lão Gôriô” – H. Đờ Ban-dắc)I. MỤC TIÊU: Học sinh cần đạt về:1. Kiến thức:- Giới thiệu chung về cuộc đời, sự nghiệp, Tác giả, tác phẩm của Hônôrê Đờ Banzắc, nội dung, chủ đề tiểu thuyết “Lão Gôriô” . Tiền đề về Văn học Hiện thực

[Ẩn quảng cáo]