/2

DAN CHUONG TRINH HOI NGHI

Upload: TrangHuynh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 405|Tải về: 0

Chương trình hội nghị cb, vc Năm học 2009- 2010Điểm danh các tổ báo cáo sí số; Tổ TN:……………. XH:………………………. 1,Tuyên bố lý do; Kính thưa quý vị đại biểu,thưa thưa toàn thể CB,GV,NV của trưòng THCS Vũ LăngNăm học nào cũng vậy toàn thể chúng ta đã gặt hái được rất nhiều thành công và thắng lợi của nhiệm vụ năm học 2008 - 2009.Tổ chức, hội nghị công chức, viên chức hàng năm nhằm thực hiện chỉ thị của thủ tướng chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, là hình thức dân chủ trực tiếp để cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý.Hội nghị công chức, viên chức là dịp sinh hoạt chính trị rộng, nhằm tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ trong việc thực hiện, đi đến thống nhất các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch năm học.Căn cứ công văn hướng dẫn số 186/HD-...