/3

Dàn ý các đề văn giải thích

Upload: HeniuSun.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 4313|Tải về: 28

1. Đề 1. Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng.Người xưa muốn nhắn nhủ điều gì trong câu ca dao ấy?* Tìm hiểu đề.- Làm sáng tỏ ý nghĩa bài ca dao, lí giải lời khuyên của dân gian.- Bài học rút ra về truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.* Dàn bài.a. Mở bài:- Giới thiệu truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc: là truyền thống lâu đời, thể hiện những đạo lí tốt đẹp của dân tộc.- Giới thiệu, trích dẫn bài ca dao.b. Thân bài:* Giải thích ý nghĩa của câu ca dao.- Nghĩa đen: Nhiễu điều: tấm vải đỏ, nhiễu điều phủ lấy giá gương tấm vải đỏ che phủ, bao bọc, bảo vệ gương.- Nghĩa bóng: Lời khuyên của dân gian: Mọi người phải biết đoàn kết, thương yêu nhau. Tinh thần đoàn kết thương yêu nhau là truyền thống của dân...