/1

dạng bài tập đốt cháy este

Upload: CongtuhoMaiXuanHung.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 740|Tải về: 4

Dạng 1 : Đốt cháy este Vd1 : Đốt cháy hoàn toàn 1,48 gam este A thu được 2,64 gam CO2 và 1,08 gam H2O. CTPT A? Vd2 : Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol 1 chất hữu cơ X cần 4,48 lít khí O2 (đktc) thu được mol CO2 : mol H2O = 1:1. Biết X tác dụng với NaOH tạo ra 2 chất hữu cơ. CTCT của X là ? Vd3 : Đốt cháy h

[Ẩn quảng cáo]