Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

DANG KI HOC TAP TAM GUONG DAO DUC HO CHI MINH

Lượt xem:561|Tải về:1|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

ĐẢNG BỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ban chỉ đạo cuộc vận động Thủ Dầu Một, Ngày 22 tháng 7 năm 2009 “Học tập và làm theo tấm Gương đạo đức Hồ Chí Minh”BẢNG ĐĂNG KÝLÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO DỨC HỒ CHÍ MINHVỀ NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG,HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂNHọ và tên: Vũ Trọng QuânSinh ngày: 06/9/1978Đơn vị công tác: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương Sau khi được nghiên cứu, học tập chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; Tôi xin đăng ký làm theo Bác với những nội dung như sau: 1. Về nhận thức:a. Về sự cần thiết phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh...