/2

Đăng ký soạn bài máy vi tính

Upload: TrangHuynh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 354|Tải về: 1

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc Lập - Tự do - Hạnh phúc(((((((((((((((((((((((Đơn xin soạn giáo án bằng máy vi tínhKính gửi: - Phòng GD & ĐT Lộc Hà - Ban Giám hiệu trường THCS Nguyễn Hằng ChiTên tôi là: Phạm Bá QuảngSinh ngày: 10/04/1978Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Hằng ChiTrình độ chuyên môn: Toán - TinNgày vào ngành: /09/2001 Sau khi có Công văn số: 255/CV-PGD&ĐT ngày 27/08/2009 về việc chỉ đạo soạn bài bằng máy vi tính của Phòng Giáo dục- Đào tạo Huyện Lộc Hà. Tôi nhận thấy bản thân tôi đã đủ các yêu cầu về kĩ năng và cũng như các quy định của nhà trường và Phòng GD&ĐT Lộc Hà đề ra. Vậy tôi viết đơn này kính mong Phòng GD&ĐT Lộc Hà, Ban Giám hiệu trường THCS Nguyễn Hằng Chi cho phép tôi soạn bài trên máy vi tính. Khi soạn bài, tôi xin cam kết chấp hành mọi...