/7

Đánh giá trường học thân thiện, học sinh tích cực

Upload: TrangHuynh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 451|Tải về: 4

Phòng gd&đt tp Bắc Ninh Trường thcs Khúc Xuyên –––––––––––––––––Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc–––––––––––––––––––Khúc Xuyên, ngày 28 tháng 04 năm 2011Đánh giá kết xếp loại phong trào: “xây dựng trường học thân thiện, Học sinh tích cực” năm học 2010 – 2011Nội dung 1.

[Ẩn quảng cáo]