/7

Đánh giá trường học thân thiện học sinh tích cực

Upload: ThanhHuong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 492|Tải về: 0

Phụ lục 2. ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC (Phụ lục kèm theo văn bản hướng dẫn số 1741 ./BGDĐT-GDTrH ngày 05/3/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nội dung 1. Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn (tối đa 20 điểm) 1.1. Bảo đảm trường an toàn, sạch sẽ, có cây xanh, thoáng mát và ngày càng đẹp hơn, lớ

[Ẩn quảng cáo]