Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/51

Đạo Hòa Hảo

Lượt xem:232|Tải về:1|Số trang:51 | Ngày upload:09/11/2012

LỜI MỞ ĐẦULý do chọn đề tài:Tôn giáo là một hiện tượng của xã hội – văn hóa – đạo đức, thuộc đời sống tinh thần tâm linh của con người. Tôn giáo xuất hiện cùng với sự hình thành và phát triển của ý thức, tinh thần và còn tồn tại lâu dài với con người. Ở Việt Nam ta vấn đề tôn giáo và đời sống tín ngưỡng hết sức phức tạp và phong phú, việc nghiên cứu tìm hiểu sự du nhập các tôn giáo lớn trên thế giới vào Việt Nam và vai trò lịch sử của nó trong tiến trình lịch sử dân tộc đang được sự quan tâm đặc biệt của giới nghiên cứu, tuy nhiên, các tôn giáo tín ngưỡng địa phương bản địa cũng đang còn nhiều khoảng trống cần phải được tìm hiểu và nghiên cứu một cách có hệ thống và cơ bản.Đạo Hòa Hảo là một tôn giáo địa...