/51

Đạo Hòa Hảo

Upload: VuQuangCuong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 448|Tải về: 1

LỜI MỞ ĐẦULý do chọn đề tài:Tôn giáo là một hiện tượng của xã hội – văn hóa – đạo đức, thuộc đời sống tinh thần tâm linh của con người. Tôn giáo xuất hiện cùng với sự hình thành và phát triển của ý thức, tinh thần và còn tồn tại lâu dài với con người. Ở Việt Nam ta vấn đề tôn giáo và đời sống tín ng

[Ẩn quảng cáo]