/3

Đáp án đề thi HSG Sinh 12 của ... 2009

Upload: YoungsaHoang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 243|Tải về: 1

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ NGHỊ KÌ THI OLYMPIC ĐBSCL SÓC TRĂNG Năm học 2008 – 2009 -----o0o----- ----------///---------- Môn : Sinh học –Lớp 12 1. Sinh học tế bào Bài 1 (2đ) Chú thích hình: Lưới nội chất hạt, bộ máy Golgi, lizôxôm, sự nhập bào, không bào tiêu hoá, quá trình tiêu hoá, sự x

[Ẩn quảng cáo]