Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Dap an de thi Tong Phu Trach Doi

Lượt xem:315|Tải về:2|Số trang:8 | Ngày upload:18/07/2013

HỘI THI GIÁO VIÊN - TPT ĐỘI GIỎI HUYỆN THANH CHƯƠNG NĂM HỌC 2008-2009 ĐÁP ÁN ĐỀ THI LÝ THUYẾT (Phần thi trắc nghiệm) Anh (chị) hãy điền dấu (X) vào ô trống những ý mà anh (chị) cho là đúng. (Tổng số 50 câu, mỗi câu trả lời đúng đạt 0.4 điểm) Câu 1: Đội TNTP Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 15/5/1941 tại thôn Nà Mạ - Xã Trường Hà - Huyện Hà Quảng - Tỉnh Cao Bằng. Tên gọi của Đội vào thời gian đó là: a. ( Đội Thiếu nhi cứu quốc b. ( Đội Nhi đồng cứu quốc X c. ( Đội TNTP Câu 2: Đội được mang tên: "Đội TNTP Hồ Chí Minh" vào ngày tháng năm nào? a. ( 03/02/1970 b. ( 26/3/1970 c. ( 30/01/1970 X Câu 3: Tháng 2 năm 1948 có sự kiện gì nổi bật? a. ( Bác Hồ viết thư khen ngợi các cháu thiếu nhi trong kháng chiến chống Pháp thắng lợi b. ( Bác Hồ viết thư cho học sinh nhân dịp năm học mới c. ( Bác Hồ viết thư hướng dẫn thiếu nhi cả nước làm công tác Trần Quốc Toản. X d. ( Bác Hồ gặp mặt thiếu nhi tại Phủ Chủ tịch Câu 4: Khẩu hiệu "Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại: Sẵn sàng!" được Ban chấp hành Trung ương Đảng trao cho Đội vào ngày tháng năm nào? a. ( 26/3/1976 b. ( 03/02/1976 c. ( 23/6/1976 X Câu 5: Bác Hồ gửi thư căn dặn thiếu niên nhi đồng 5 điều vào ngày tháng năm nào? a. ( 05/9/1961 b. ( 15/5/1954 c. ( 15/5/1961 X Câu 6: Phần thưởng cao quý nhất mà Đảng và nhà nước đã tặng Đội TNTP Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ? a. ( Huân chương Hồ Chí Minh b. ( Huân chương Sao vàng X c. ( Lá cờ Đội mang dòng chữ "Thiếu niên Việt Nam hãy làm tốt 5 điều Bác Hồ dạy" Câu 7: Bí danh của đồng chí Lý Thị Xậu 1 trong 5 đội viên đầu tiên là: a. ( Thuỷ Tiên b. ( Thanh Minh c. ( Thanh Thuỷ X d. ( Minh Thuỷ Câu 8a: (Dành cho GV - TPT Đội tiểu học) Trưởng Sao nhi đồng là do: a. ( Phụ trách Sao chọn cử b. ( Nhi đồng trong Sao bầu ra X c. ( Giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định d. ( Giáo viên- Tổng phụ trách chỉ định. Câu 8b: (Dành cho GV - TPT Đội THCS) Ban Chỉ huy Chi đội là do: a. ( Tổng phụ trách chọn cử b. ( Đại hội chi đội bầu ra X c. ( Giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định Câu 9: Ban Chỉ huy Đội là: a. ( Bộ máy tự quản của Đội X b. ( Quyết định mọi công việc của Đội c. ( Tổ chức các hoạt động, sinh hoạt của Đội theo kế hoạch Câu 10: Trong các cách gọi sau, cách nào đúng? a. ( Cờ Chi đội b. ( Cờ Liên đội c. ( Cờ đội X Câu 11: Việc thành lập các Chi đội, Liên đội do ai quyết định? a. ( Hội đồng Đội cùng cấp b. ( Cấp bộ Đoàn cùng cấp c. ( Cấp bộ Đoàn hoặc Hội đồng Đội cấp xó X Câu 12: Đội TNTP Hồ Chí Minh đã qua mấy lần đổi tên, đó là những tên gọi gì, năm nào? 5 lần:     - Đội Nhi đồng cứu quốc(1941) - Đội Thiếu nhi cứu quốc (1946) - Đội Thiếu nhi Tháng Tám (Tháng 3 năm 1951) - Đội TNTP Việt Nam (Tháng 11 năm 1956) - Đội TNTP Hồ Chí Minh (30 tháng 1 năm 1970) Câu 13: Câu: "Vâng lời Bác dạy- Làm nghìn việc tốt- Chống Mĩ cứu nước- Thiếu niên sẵn sàng!” mà Đảng và Nhà nước trao cho Đội nhân sự kiện gỡ? a. ( Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Đội (15-5- 1961) b. ( Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Đội (15-5- 1966) X c. ( Phong trào"Nghìn việc tốt" xuất hiện(1961) d. ( Phong trào "Kế hoạch nhỏ" xuất hiện(1958) Câu 14: Anh chị hãy nêu các biểu trưng của Đội? 1