Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đáp án thi HSG tỉnh Hà Tĩnh

Lượt xem:509|Tải về:1|Số trang:2 | Ngày upload:10/11/2012

Các Thầy cô ơi, ở Hà Tĩnh bọn em có chuyện buồn cười, trong kì thi chọn HSG môn Sinh lớp 11 vừa qua (ngày thi 07/4/2009) một bài tập nhưng lại có 2 đáp án và đều cho điểm tối đa (trong đó có 1 đáp án sai còn một đáp án thì không đầy đủ). Em muốn trao đổi với các Thầy cô để xin được chia sẽ.Đề thi: Tính hiệu suất sử dụng ánh sáng trog quang hợp của cây xanh đối với tia sáng thuộc vùng đỏ và vùng xanh? Biết photon thuộc quang phổ vùng xanh có năng lượng 60kcal/mol, vùng đỏ 40kcal/mol và quang phân li 1 phân tử nước cần 4 photon, một phân tử glucôzơ cho 674 kcal.Đáp án Cách 1: (3 điểm)- Phương trình quang hợp đầy đủ 6 CO2 + 12 H2O C6H12O6 + 6O2 + 6H2O.- Như vậy để tạo thành 1 phân tử Glucôzơ cần quang phân li...