/9

Dap an Violympic vòng lop 6

Upload: SocNauNhimBong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 4869|Tải về: 9

BÀI THI SỐ 1 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Cho tập hợp A = {1; 2; 3; }. Khẳng định nào sau đây là sai ? 2  A {1; }  A {3; }  A b  A Câu 2: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 2010 là: 2010 2011 2009 2012 Câu 3: Có năm đội bóng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu (hai

[Ẩn quảng cáo]