/154

Dạy Học Lớp Ghép Một Hình Thức Tổ Chức Dạy Học

Upload: MinhTran.dokovn0|Ngày: 17/01/2012|Lượt xem: 1760|Tải về: 12

Dạy học lớp ghép (DHLG) là một hình thức tổ chức dạy học mà một GV có trách nhiệm tổ chức dạy học cho HS ở hai hay nhiều trình độ khác nhau đạt đến những mục tiêu giáo dục đã đặt ra Như vậy, LG là lớp học gồm HS ở các trình độ (TĐ) khác nhau và trong mỗi lớp có hai hay vài nhóm trình độ (NTĐ) khác

[Ẩn quảng cáo]