/154

Dạy Học Lớp Ghép Một Hình Thức Tổ Chức Dạy Học

Upload: MinhTran.dokovn0|Ngày: 17/01/2012|Lượt xem: 1344|Tải về: 12

Dạy học lớp ghép (DHLG) là một hình thức tổ chức dạy học mà một GV có trách nhiệm tổ chức dạy học cho HS ở hai hay nhiều trình độ khác nhau đạt đến những mục tiêu giáo dục đã đặt ra Như vậy, LG là lớp học gồm HS ở các trình độ (TĐ) khác nhau và trong mỗi lớp có hai hay vài nhóm trình độ (NTĐ) khác nhau Hình thức dạy học LG khác với hình thức tổ chức dạy học phổ biến ở nước ta hiện nay ở chỗ  trong mỗi LG có một GV, cùng một lúc dạy HS ở các TĐ khác nhau Định nghĩa trên cũng nhấn mạnh rằng ngư