/22

day them van 7 kì 2 chuan

Upload: HeniuSun.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1374|Tải về: 34

Bài 1-Tuần 23Ngày soạn : 31/01/2012Ngày dạy: 01/02/2012ôn tập về tục ngữI-MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1.- Kiến thức: - Giúp học sinh ôn tập lại các bài tục ngữ đã học2- Kĩ năng:- Rèn kĩ năng phân tích văn bản nghị luạn3- Thái độ:- Bồi dưỡng tinh học tập kinh nghiiệm của dân gian- Giáo dục tư tưởng, lòng yêu nư

[Ẩn quảng cáo]