Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đề thi chọn HSG SỬ năm 2011

Lượt xem:323|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:18/07/2013

SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 11 NĂM HỌC 2010–2011   MÔN: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian phát đề)   Câu 1: (5 điểm) Bằng kiến thức lịch sử đã học hãy chứng minh nhận định: Thời Lê sơ (Thế kỷ XV) là giai đoạn phát triển thịnh đạt của nước Đại Việt . Câu 2: (5 điểm) Phân tích thái độ chống Pháp xâm lược của triều đình nhà Nguyễn (1858 – 1884). Từ đó rút ra trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để nước vào tay của thực dân Pháp. Câu 3: (4 điểm) Pháp đã có kế hoạch gì để xâm lược Việt Nam từ 1859 đến 1873? Vì sao kế hoạch của Pháp lại có sự thay đổi? Câu 4: ( 3 điểm) Vì sao Công xã Pari (1871) được gọi là Nhà nước kiểu mới? Câu 5: (3 điểm) Bằng kiến thức lịch sử đã học, em hãy đánh giá vai trò của Liên Xô và Anh, Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945). ….Hết…. Họ và tên thí sinh………………………………………………….Số báo danh………