/3

DE 2 KIEM TRA 45PHUT TIET 53 HOA 9

Upload: KuongAnh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 328|Tải về: 3

Họ và tên : KIỂM TRA : 45 phút (Bài số 3)Lớp : 9B Môn : Hóa học Điểm . Lời nhận xét của giáo viên .……………………………………………………………………………A) Đề thi :I) Trắc nghiệm : ( 4đ) Khoanh tròn vào ý đúng trong các câu sau . Câu 1: (1đ) Trong các chất sau , đâu là hiđrocacbon ? a) C2H5Cl b) CO2 c)NaHCO3 d) CH4Câu 2 : (1đ) Trong các chất sau , đâu là dẫn xuất của hiđrocacbon ? a) CH4;C2H5Cl b) C4H10; CH3NO2c) C2H5OH;C3H7Cl d) C2H5OH; C3H7Cl Câu 3 : (1đ) Trong các chất sau , chất nào là hợp chất hữu cơ ?a) CO2 . b) CaCO3 . c) CH4 . d) CO .Câu 4 : (1đ) Trong các công thức sau CH4 , C2H4 , C2H6 , C3H8 . Công thức nào trong phân tử có chứa nối đôi ? a) CH4 . b) C2H4 . c) C2H6 d) C3H8II) Tự luận : ( 6đ) Câu 1...