/10

DE CASIO LOP 9 cap Huyen Luc Yen 56112011

Upload: LiGiangLi.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 303|Tải về: 0

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LỤC YÊN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN THI: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẨM TAY CẤP THCS, NĂM HỌC 2011 - 2012 Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề PHÁCH ĐÍNH KÈM ĐỀ THI CHÍNH THỨC PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH: Thí sinh điền đầy đủ các thông tin sau:

[Ẩn quảng cáo]