/10

DE CASIO LOP 9 cap Huyen Luc Yen 56112011

Upload: LiGiangLi.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 113|Tải về: 0

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LỤC YÊN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN THI: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẨM TAY CẤP THCS, NĂM HỌC 2011 - 2012 Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề PHÁCH ĐÍNH KÈM ĐỀ THI CHÍNH THỨC PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH: Thí sinh điền đầy đủ các thông tin sau: Số báo danh: Họ và tên:............................................................................................................ Ngày, tháng năm sinh: ....................................................................................... Học sinh lớp 9 Trường ....................................................................................... Xã (Thị trấn):...................................................................................................... PHẦN DÀNH CHO HỘI ĐỒNG THI: Họ tên và chữ kí của giám thị Số phách Do Chủ tịch Hội đồng thi ghi  Giám thị 1:  Giám thị 2:  CHÚ Ý: − Thí sinh phải ghi đầy đủ các mục ở phần trên theo hướng dẫn của giám thị − Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi có phách đính kèm này − Thí sinh không được viết bằng mực đỏ, bút chì hay hai thứ mực khác nhau. Những chỗ viết hỏng chỉ được dùng thước gạch chéo − không dùng bút xóa − Trái với những điều trên, thí sinh sẽ bị loại PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LỤC YÊN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN THI: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẨM TAY CẤP THCS, NĂM HỌC 2011 - 2012 Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề (Đề này gồm có 5 trang) Điểm của bài thi Họ tên và chữ kí của giám khảo Số phách Do Chủ tịch Hội đồng Thi ghi Bằng Số .............. Bằng chữ ............................. GK 1:   GK 2:  Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này, điền kết quả của mỗi câu hỏi vào ô trống tương ứng. Nếu không có yêu cầu gì thêm, hãy tính chính xác đến 10 chữ số thập phân. Ghi rõ loại máy tính sử dụng: CASIO fx ................................. Bài 1. (5 điểm) a) Tìm số dư r trong phép chia 12345678910111211314151617181920 cho 2012 Đáp số b) Cho 3 số Tìm ƯCLN và BCNN của 3 số a; b; c Đáp số c) Cho đa thức Tính kết quả đúng (không sai số) của biểu thức: Đáp số d) Cho . Tính giá trị của biểu thức sau: (Kết quả chính xác theo các chữ số trên máy khi tính toán) Đáp số Bài 2. (5 điểm) Bác Hưng gửi tiền bảo hiểm cho con từ lúc con tròn 7 tuổi, hàng tháng bác Hưng đều đặn gửi vào cho con 450 000 đồng với lãi suất 0,91% một tháng. Trong quá trình đó bác Hưng không rút tiền ra. Đến khi con tròn 18 tuổi số tiền đó sẽ dùng cho việc học nghề và làm vốn cho con. Hỏi khi đó số tiền rút ra là bao nhiêu(làm tròn đến hàng đơn vị). Với lãi suất và cách gửi như vậy, đến khi con tròn 18 tuổi, muốn số tiền rút ra không dưới 150 000 000 đồng thì hàng tháng bác Hưng phải gửi vào cùng một số tiền là bao nhiêu?(làm tròn đến hàng đơn vị). Đáp số Bài 3. (5 điểm) 1) Tìm các số tự nhiên a , b, c và d biết rằng Đáp số 2) Tính giá trị của x và y viết dưới dạng các phân số tối giản) từ các phương trình sau: a) ; b) Đáp số Bài 4. (5 điểm) a) Tìm số tự nhiên lớn nhất, nhỏ nhất có dạng: N = chia hết cho 29. Đáp số b) Tìm chữ số thập phân thứ sau dấu phẩy khi chia 19 cho 23 Đáp số Bài 5. (5 điểm) a) Cho đa thức P(x) = x3 + mx2 + nx + p +13, biết P(x) chia cho (x – 1) có số dư là -96, chia cho (x – 2) có số dư là -108, chia cho (x -3) có số dư là -100. * Tìm số dư khi chia P(x) cho (kết quả để phân số tối giản) * Phân tích đa thức P(x) thành nhân tử Đáp số b) Cho đa thức P(x) = 5x5 + ax4 + bx3 + cx2 + dx +2,15