/102

Đề cương Giáo dục học

Upload: CuongCao.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 450|Tải về: 7

đề cương bộ môn giáo dục họcPHẦN 1- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA GIÁO DỤC HỌCChương 1- GIÁO DỤC HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC1. GD là một hiện tượng xã hội1.1. Bản chất, nguồn gốc của giáo dục Bản chất của GD là sự truyền thụ kinh nghiệm của người này cho người khác, của thế hệ trước cho thế hệ sau (kinh

[Ẩn quảng cáo]