Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đề cương HK1 toán6

Lượt xem:84|Tải về:0|Số trang:8 | Ngày upload:18/07/2013

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KỲ I học : 2010 – 2011 ------☼---☼------ Phần Lí thuyết : I .Số học : Câu 1: Viết dạng tổng quát các tính chất giao hoán , kết hợp của phép cộng và phép nhân. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Câu 2: Luỹ thừa bậc n của a là gì ? Câu 3: Viết công thức nhân và chia hai luỹ thừa cùng cơ số . Câu 4: Phát biểu và viết dạng tổng quát hai tính chất chia hết của một tổng . Câu 5: Phát biểu các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3 , cho 5, cho 9 . Câu 6: Số nguyên tố là gì ? Hợp số là gì ? Tại sao nói số 1 và số 0 không phải số nguyên tố cũng không là hợp số ? Câu 7 : Thế nào là hai hay nhiều số nguyên tố cùng nhau ? Câu 8 : Cách tìm ƯCLN ; cách tìm BCNN . Cách tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN , cách tìm BC thông qua tìm BCNN . Câu 9 :Tập hợp Z các số nguyên bao gồm những bộ phận nào? Câu 10 : Thế nào là hai số đối nhau ? cho ví dụ về hai số đối nhau . Câu 11 : Gía trị tuyệt đối của số nguyên a là gì ? Cách tìm GTTĐ của một số nguyên a . Câu 12 : Phát biểu các quy tắc : Cộng hai số nguyên cùng dấu Cộng hai số nguyên khác dấu Trừ hai số nguyên Quy tắc dấu ngoặc . Qui tắc chuyển vế . II . HÌNH HỌC Câu 1 : Khái niệm về điểm , đường thẳng . Có mấy cách đặt tên đường thẳng ? nêu rõ từng cách . Câu 2 : Khi nào ba điểm A , B , C thẳng hàng ? Câu 3 : Thế nào là tia gốc O ? Thế nào là hai tia đối nhau ? Câu 4 : Đoạn thẳng AB là gì ? Vẽ đoạn thẳng AB . Câu 5 : Khi nào AM + MB = AB ? Câu 6 : Trên tia Ox vẽ hai đoạn thẳng OM = a ( đơn vị độ dài ) ; ON = b ( đơn vị độ dài Làm thế nào để biết trong ba điểm O,M,N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Câu 7 : Trung điểm của đoạn thẳng AB là gì ? Phần Bài tập : I . SỐ HỌC Bài 1 : Thực hiện các phép tính : a/ 3.52 – 16: 22 b/ 23.17 – 23.14 c/ 15.141 + 59.15 d/ 36 : 32 + 23 . 22 e / 20 – [ 30 – ( 5-1 )2] g/ 2448 : [ 119 – ( 23 – 6 )} h/ 62 :4.3 + 2.52 i/ 12 : {390:[5.102 –( 53+72.5)]} Bài 2: Tìm số tự nhiên x , biết : a/ 70 – 5( x-3 ) = 45 b/ 10 + 2x = 45 : 43 c/ 2x – 138 = 23. 32 d/ 231 – ( x – 6 ) = 1339 :13 Bài 3 : Tìm số tự nhiên x , biết : a/ 126 x ; 210 x và 15 b/ 70 x ; 84 x và x lớn nhất c/ x126 ; x 198 và x nhỏ nhất khác 0 d/ x12 ; x 25 ; x 30 và 0 Bài 4 : Tính nhanh : A = 100 + 102+ 104 + … + 198 + 200 Bài 5 : Nhân dịp tết lớp 6A được phân công trồng cây xung quanh trường . Vườn trường dài 105 m , rộng 60 m . Cần phải trồng mỗi góc vườn một cây và sao cho khoảng cách giữa hai cây liên tiếp bằng nhau . Tính khoảng cách lớn nhất giữa hai cây và số cây trồng được ít nhất ? Bài 6 : Hai bạn Tiên và Nhung thường đến thư viện đọc sách. Tiên cứ 6 ngày đến thư viện một lần , Nhung cứ 9 ngày đến thư viện một lần . Lần đầu cả hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày . Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì cả hai bạn cùng đến thư viện lần nữa . Bài 7 : Một lớp học có 28 nam và 24 nữ , có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu tổ sao cho số nam và số nữ của mỗi tổ đều như nhau .Với cách chia này thì mỗi tổ có bao nhiêu nam ? bao nhiêu nữ ? Bài 8 : Một khối học sinh có từ 200 đến 500 . Khi xếp hàng 12 , hàng 15 , hàng 18 đều vừa đủ không thừa một ai . Tính số hoc sinh của khối đó ? Bài 9 : Tính nhanh ( nếu có thể ) a/ [ (-