Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đề cương luận văn (PP nghiên cứu khoa học)

Lượt xem:270|Tải về:11|Số trang:6 | Ngày upload:18/07/2013

Bài kiểm tra Môn: Phương pháp nghiên cứu khoa học Họ và tên: Đỗ Trường Sơn Lớp: Cao học K2A – Chuyên ngành Quản lý Giáo dục Đơn vị: Phòng GD-ĐT huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình quản lý hoạt động dạy – học cấp THCS của phòng GD&ĐT các huyện, thành phố ở tỉnh thái Bình Mở đầu 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Xuất phát từ nhu cầu của XH đối với “sản phẩm” của giáo dục, nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập nền kinh tế quốc tế, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế tri thức, của khoa học công nghệ đòi hỏi sự đáp ứng ngày càng cao của nguồn nhân lực. Giáo dục - đào tạo đang là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với sự thành bại của một quốc gia. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo đang là một nhu cầu cấp thiết của xã hội. Một trong những nhân tố tạo nên chất lượng giáo dục là công tác quản lý giáo dục của Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố. 1.2. Trong những năm gần đây, nhất là từ khi thực hiện cuộc vận động “Hai không”, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào giáo dục nói chung và chất lượng dạy học nói riêng đang được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, các bậc cha mẹ học sinh ngày càng quan tâm nhiều hơn. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã có chủ trương yêu cầu ngành Giáo dục phải tiếp tục tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng, từng bước khắc phục tình trạng mất cân đối về chất lượng giữa các vùng miền trong huyện. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức, đòi hỏi mỗi thầy giáo, cô giáo, mỗi nhà quản lý giáo dục cần phải tiếp tục tập trung suy nghĩ, tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhất, nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy - học. 1.3. Phòng GD&ĐT là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn huyện, chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện hoạch định chiến lược phát triển giáo dục, tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện. Trong hoạt động quản lý của Phòng GD-ĐT thì việc quản lý, chỉ đạo hoạt động dạy - học luôn được đặc biệt quan tâm, giữ vị trí hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của mỗi cơ sở giáo dục. 1.4. Trong những năm qua ngành GD Thái Bình nói chung và GD Thái Thụy nói riêng đã có những bước tiến bộ vượt bậc. Trong 5 năm liên tục vừa qua ngành GD Thái Thuỵ luôn được Sở GD-ĐT Thái Bình đánh giá là đơn vị mạnh trong tỉnh, luôn xếp thứ nhất, thứ nhì trong 8 huyện, thành phố của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng quản lý giáo dục và đặc biệt là chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Bình vẫn còn nhiều bất cập, chất lượng GD còn thấp, chưa đáp ứng những đòi hỏi tất yếu của xã hội, sự chênh lệch về chất lượng thi tuyển vào lớp 10 hệ chính quy – THPT giữa các vùng miền trong huyện là qu